71116.jpg

Oululainen opiskelija Taina Parikka kirjoittaa uusimmassa Onnimanni-lehdessä C.S. Lewisin jumalakuvasta. (Jota herra rakastaa, sitä hän kurittaa. CS Lewisin jumalamielikuvista Narnia-sarjassa. Onnimanni 1/2006, 18-22.).

Subjektiiviset kokemukset ovat vaikuttaneet varmaankin C.S. Lewisin kuten muidenkin ihmisten jumalakuvaan. Taina Parikka näyttäisi kuitenkin väittävän, että Lewisin esittämä kristinusko on hänen oma subjektiivinen versionsa eikä "kaikille suurille kirkkokunnille yhteistä pelkistettyä kristinuskoa".

Lewis ei keksinyt Jumalan kaikkivaltiutta ja hallitsijan  asemaa. Se on olennainen osa kristinuskoa. Yhtä olennainen on myös Jumala parantajana, sijaiskärsijänä ja ystävänä - ja kaikkea tätä on Aslan Narnia-kirjoissa. Parikka vain viittaa lyhyesti tähän olennaiseen Jumalan rakastavaan puoleen, ja korostettuna on Jumala julmana kostajana. Parikalta unohtuu, että Aslan kuolee petturi Edmundin puolesta ja pelastaa siten koko Narnian. Unohtuu, että lapset rakastavat Aslania, leikkivät ja juhlivat hänen kanssaan.

Pyhän Jumalan kohtaaminen on Lewisin mukaan aina kaksitahoinen asia: pelottava ja ihastuttava. Parikka käsittelee vain toista puolta. Näin ollen Parikan kirjoitus on tendenssimäinen.

Kärsimyksen ongelmaa on mietitty koko kristinuskon historian ajan. Lewisin mukaan kärsimys on Jumalan megafoni, jolla hän haluaa herättää ihmisen huomion. Se on yksi selitysyritys, mutta ei ratkaise tätä ikuista ongelmaa. Parikka käsitteli tätäkin aihetta kovin kevyesti.

Tulevina vuosina saadaan varmaankin lukea Onnimanni-lehdestä vielä monia kirjoituksia C.S. Lewisista ja Narnia-kirjoista. Toivon, että ne olisivat objektiivisempia kuin Parikan kirjoitus.

Onnimanni on Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutin neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti.

Parikka analysoi Narnia-kirjoja Matti Hyrckin väitöskirjan valossa. (Hyrck, Matti: Mielen kuvat Jumalasta. Psykoanalyyttisen objektisuhdeteorian näkökulma jumalasuhteen mielikuvamaailmaan Suomen ev.lut. kirkon v. 1948 Kristinopin tarjoaman aineiston valossa. Therapeia-säätiö,1995)