Narnia ja ympäröivät maat: fantasia kirjallisuuden lajina/Pekka Kuusisto (toim). Julk. Oulun Yliopisto, 1993. Saatavissa yliopistojen kirjastoissa.

 

Amnell, Pirkko Anna  [Pekkarinen, Pirkko], C.S.Lewis's Fairy Tales for Children. 1970. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. Englantilainen filologia. Pro gradu -tutkimus. Hum. tdk.kirjaston lukusali. Metsätalo. (sijainti muuttunut)